Living well with persistent pain

Pain shouldn't be a barrier to a happy life

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hau hū
Tīhei mauri ora!

Cease the winds from the West
Cease the winds from the South
Let the breeze blow over the land
Let the breeze blow over the ocean
Let the red-tipped dawn come with a sharpened air
A touch of frost, a promise of a glorious day!

What is the pain self-management programme?

We are pleased to welcome you to the 12-week group programme designed to provide support and education for people with chronic pain, and your whānau. We are aware of the challenge of living with daily pain and are committed to offering practical support and strategies to help you to reduce the impact your pain has on your life and your whānau. This website/app has been designed with input from people living with chronic pain and their whānau. Each education module focuses on a range of ways that can help you manage your pain. Our team includes Māori health workers, researchers and clinicians and other specialised experts.


He aha te hōtaka whakamauru mamae whaiaro?

E rāhiritia nei koe ki te hōtaka rangapū e 12 wiki te roa, he mea whakarite kia whai tautoko ai, kia whai mātauranga anō ai te hunga e rongo nei i te mamae pukutohe, tae atu hoki ki ō rātou whānau. E mārama nei mātou ki ngā uauatanga o te rongo i te mamae i ia rā, i ia rā, otirā, e ngākaunui ana mātou ki te tuku i ētahi taunakitanga, i ētahi rautaki anō e whai take ana, hei hāpai i a koe ki te whakangāwari i ngā pānga o te mamae ki tō ao, otirā, ki tō whānau. He mea hoahoa tēnei pae tukutuku/taupānga i runga i ngā whakaaro o ētahi e pāngia ana e te mamae pukutohe, ā, me ō rātou whānau anō. E aro nei ia kōwae ako ki ētahi tini huarahi e hāpai nei i a koe ki te whakamauru i tō mamae. E kapi nei i tā mātou kāhui ko ētahi kaimahi hauora, ko ētahi kairangahau, ko ētahi tākuta Māori anō, ā, tae atu hoki ki ētahi atu mātanga motuhake.

Ehara taku toa i te toa takitahi engari he toa takimano


My strength is not that of an individual but that of the collective

Image designed by John Kingi, Kaiwhakahaere, Manager, Kokiri Marae Keriana Olsen Trust

Ngata (snail) as a metaphor for people living with chronic pain and their whānau

Ngata is used for medicinal purposes for Māori. The four KORU in the Ngata represent Hinengaro, Wairua, Tinana and Whānau. The intention is for individuals to manage their condition proactively so that they can go on to contribute and lead the best life possible for themselves and their whānau, Hapū and Iwi. The Ngata is also a metaphor for whānau going within their shells when they are not feeling well.


Te tohu mamae

E whakamahia nei te Ngata mō ngā take rongoā mō te Māori. Ko ngā KORU e whā i te Ngata hei tohu i te hinengaro, i te wairua, i te tinana, otirā, i te whānau. Ko te whai kia tōmua tā te tangata aro ki tōna mate, kia whai take nui ai tāna noho, otirā, kia eke ai ngā rā o tōna ao ki te taumata pai rawa atu e taea ana, kia hua ai ko ia, otirā, ko tōna whānau, ko tōna hapū, ko tōna iwi anō hoki. He tohu whakarite anō te Ngata mō ērā o te whānau ka noho puku hoki, ānō nei e huna ana ki ō rātou anō ‘anga’ nō rātou e māuiui ana.

Using a holistic approach to manage pain

Peer support

Whānau + Caregiver Support

Clinical Support

Resources

Behaviour Change

Kia whakairia te tapu
Kia wātea ai te ara
Kia turuki whakataha ai
Haumi e. Hui e. Tāiki e!


Restrictions are moved aside
So the pathways are clear
To return to everyday activities